Cookies- og privatlivspolitik

Hvad er cookies?
En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad bruger jeg cookies til?
Jeg bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

· Hvor ofte du besøger hjemmesiden

· Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning

· Hvor længe du er på hjemmesiden pr. besøg

· Hvilke sider på hjemmeside har du besøgt

· Hvilken browsertype og version, du bruger

· Hvilken skærmopløsning, du har

· Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, f. eks. computer eller smartphone

· Hvilken landsdel eller by du befinder dig i

· Hvor mange klik min SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet. Formålet med brugen af cookies er, at jeg gerne vil gøre min hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssige tiltag. Derfor opfordrer jeg dig til at acceptere de cookies, min hjemmeside anvender, så jeg kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover
Jeg håber, at du vil tillade de cookies, hjemmesiden sætter, da de hjælper mig med at forbedre websitet. Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr. Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete] Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik. For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet. For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Google Chrome
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata. For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies. For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Privatlivspolitik

Behandling af dine oplysninger
Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og “Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser” (klientjournal). Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger. Jeg videregiver aldrig oplysninger uden at have talt med dig.

Typer af oplysninger
Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): • Helbredsoplysninger

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Min behandling af dig

• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

• Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse

• Afregningsformål

• Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s data-beskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. Dokumentationspligt, Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til syste-mer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, stands-ning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af com-putersystemer og elektroniske kommunikationssystemer, Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig person-oplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personlige oplysninger
I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger kunne blive videregivet og delt med følgende modtagere efter samtale med dig herom:

• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patient-sikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

• I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af da-tabeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

• Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt “Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser”.

• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

• One.com

Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplys-ninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af “Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser”, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse eller tilføjelse. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på susanne@psykologenikbh.dk
Adresseoplysninger på klinikken:
Psykolog Susanne Hagel-Azeem
Vester Voldgade 111, 3.sal 1552 Kbh V
Danmark

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Ring til mig på 6059 7501 og få en uforpligtende telefonsamtale eller skriv til mig på susanne@psykologenikbh.dk.

Hvis det er din sundhedsforsikring, der dækker betalingen af behandlingen, bedes du oplyse dette, når du aftaler en tid. Du bør ikke skrive personfølsomme oplysninger.


Når du udfylder ovenstående formular kan du forvente svar inden for 24 timer. Hvis ikke du har hørt fra mig inden for et døgn, så send en mail og jeg vender tilbage så hurtigt som muligt.