Posttraumatisk stress (PTSD)

PTSD, eller Posttraumatisk stresslidelse, er en psykisk lidelses, som kan opstå som følge af en traumatisk oplevelse, eller en serie af traumatiske begivenheder. PTSD viser sig som en række fysiske og mentale symptomer og påvirker dagligdagen for den ramte.

 

Metakognitiv terapi har vist sig yderst effektiv til reduktion af PTSD-symptomer og kan hjælpe dig med at håndtere dine symptomer på en ny måde. Metakognitiv terapi adskiller sig fra andre terapiformer, ved at fokusere på de overordnede strategier som du bruger for at håndtere dine tanker og symptomer, frem for på indholdet af tankernerne. Den grundlæggende ide er, at det ikke er selve tankerne, der er problemet, men måden som vi forholder os til og reagerer på disse tanker.

angst
forstørrelsesglas focus

Holder du udkig efter farer?

Når du går og bekymrer dig og holder udkig efter potentielle fare, vil det sætte gang i kroppens ”flygt eller kæmp-system” – det mærker du som blandt andet hjertebanken, uro og rastløshed. Det er ikke sikkert du er bevidst om, at det er det der sker. Når du mærker uroen, kan det opleves som om der er fare på færde, og altså ”en god grund” til at holde ekstra øje med omgivelserne. Du kommer nu inde i et loop, som kan opleves som svært at komme ud af. Det kan være at du forsøger at undertrykke alle tanker om det hændte, men jo mere du forsøger ikke at tænke på det, jo mere vil det være tilbøjeligt til at dukke op, det øjeblik du ikke holder det væk. Bare prøv på, ikke at tænke på en grøn giraf i et minut – det er svært, ik? Igen kommer du ind i et loop. Det kan føles helt ukontrollerbart!

Med metakognitiv terapi lærer du nogle nye strategier, så du ikke behøver komme ind i loopet, og let kommer ud af det igen, hvis det alligevel sker. Gennem et metakognitivt terapiforløb får du nye redskaber så det ikke længere føles ukontrollerbart. Så du igen kan leve dit liv uden af køre i loop.

 

Der er en god grund til at du har det som du har det og gør som du gør. Vi har alle overbevisninger, som vi har taget med os fra tidligere erfaringer. Det kan fx være ”hvis jeg hele tiden holder øje med farer er jeg bedre forberedt når de opstår” eller ” det er farligt at tænke disse tanker – jeg må gøre alt hvad jeg kan for at undgå at tænke dem og undgå alt der minder mig om det”. Men hvad nu hvis disse overbevisninger ikke er sande? I den metakognitive behandling udfordrer vi dine metakognitive overbevisninger – altså dine overbevisninger om din tænkning, følelser og dine strategier til at håndtere disse.

Bipolar affektiv sindslidelse bør behandles professionelt
Den kognitive pyramide

De primære symptomer på PTSD er opdelt i fire kategorier:

  • Hvis du har PTSD kan du opleve tilbagevendende og uønskede minder om traumet. Det kan komme som flashbacks og/eller som mareridt. Du kan også opleve intense fysiske reaktioner på minderne, såsom hjertebanken, svedtendens og rysten.
  • Undgåelse. Hvis du har PTSD har du formentlig tendens til at undgå situationer, der minder dig om traumet. Du undgår at tale om traumet og forsøger ikke at tænke på det. Du vil sandsynligvis forsøge at undgå sociale aktiviteter og måske isolerer du dig fra andre.
  • Hvis du har PTSD kan du være konstant på vagt over for farer der minder om traumet eller potentielle trusler. Altså vare i konstant alarmberedskab. Måske skanner du hele tiden omgivelserne. Du kan have svært ved at slappe af og føle dig konstant oprevet. Du er måske mere irritable, har svært ved at koncentrere dig, eller har søvnproblemer
  • Negative tanker og nedsat humør. Hvis du har PTSD kan du opleve at have flere bekymringstanker, tanker om, hvad du kunne have gjort anderledes, måske prøver du at udfylde huller i din hukommelse, for at være sikker på at du handlede korrekt. Følelser som skyld, skam, angst og depression er helt almindelige følger.

Det er vigtigt at påpege, at PTSD-symptomer kan variere fra person til person. Nogle oplever alle symptomer, mens andre oplever færre. Symptomerne kan også variere i sværhedsgrad og hyppighed.