Hvad er supervision?

Supervision er en blanding af refleksion, faglig vejledning og sparring, undervisning, støtte og egenudvikling. Formålet er at sætte fokus på en faglig problemstilling, der optager dig. Supervision giver dig mulighed for at få nye vinkler på dine udfordringer, så du ikke mentalt tager faglige problemstillinger med hjem. Det kan hjælpe dig med at se tingene med friske øjne, og på en anden måde. Formålet er ikke nødvendigvis at finde et korrekt svar, men at give plads til at se på problemstillingen fra forskellige vinkler og stoppe op og give plads til refleksion. Hvis du arbejder med mennesker og kommer ud for noget voldsomt eller andet, der på en eller anden måde er svært at håndtere, kan supervision også hjælpe dig med at blive klædt bedre på til at håndtere det.

Få supervision, individuelt eller i gruppe 

Har du brug for nye vinkler? Jeg tilbyder supervision til psykologer og sundhedspersonale.

Supervision til psykologer: 

Er du autoriseret psykolog på vej mod at blive specialist, kan jeg tilbyde supervision i klinisk neuropsykologi.

Er du psykolog på vej mod autorisation, kan jeg tilbyde supervision inden for klinisk neuropsykologi, psykoterapi og psykopatologi. Læs mere om mig og hvordan jeg arbejder.

Supervision til sagsbehandlere eller sundhedspersonale:

Supervisionen tilpasses og tilrettelægges efter jeres behov.

Ved gruppesupervision er der både mulighed for, at jeg kommer ud til jer, eller at I kommer ind i klinikken.

Psykologen i KBH Susanne
Supervision i grupper eller individuelt

Har jeg behov for supervision?

Som udgangspunkt mener jeg, at alle der arbejder med mennesker har gavn af at få supervision. Det er min erfaring, at jo mindre supervision man får, jo mindre kan man opleve, at det er nødvendigt – for det går jo alligevel. Supervision sætter gang i tankerne. Det kan give dig en ny måde at tænke og forholde dig til dit faglige virke på. Som så igen sætter skub i endnu flere refleksioner eller opmærksomhedspunkter, som du bliver nysgerrig på at vide mere om. Det er med til at udvikle dig fagligt.

Hvor mange kan der være i en gruppe?

Jeg anbefaler, at der ikke er flere end 10 supervisander i en gruppe, da alle skal have mulighed for at komme til orde. Så en gruppe kan være på mellem 2 til 10 personer. Lad os tale om hvad der giver mest mening i jeres situation.

Det er også muligt at supervision gives individuelt.

Skal min leder være med til supervisionen?

Som udgangspunkt skal lederen ikke være med i supervisionen. Men det er helt op til den enkelte arbejdsplads, og den enkelte leder. Der kan både være fordele og ulemper ved at lederen deltager i supervisionen af medarbejdere, alt efter formålet. I de fleste tilfælde vil medarbejderne foretrække supervision uden deres leder. Det er vigtigt at lederen selv er opmærksom på, hvordan han /hun påvirker supervisionsrummet med sin deltagelse. Desuden forventes det at alle der deltager bidrager både med cases og med refleksioner, det gælder også lederen.

Hvem bestemmer, hvad jeg/ vi skal tale om til supervision?

Før supervisionen begynder laves der en kontrakt (om tid, hyppighed, formål, periode/ antal gange, tilgang) for supervisionen med lederen/arbejdspladsen, så formålet er klar for alle parter. Når rammerne er på plads, er det dig/ gruppen der bestemmer, hvad du gerne vil have vi kigger på sammen.

Er du psykolog og på vej mod autorisation eller specialist, og ønsker at bruge din supervision i denne forbindelse, er der nogle formelle krav til supervisionen, som vi skal være opmærksom på. Det har vi fokus på, når vi planlægger forløbet.

Individuel supervision ved Psykologen Susanne i København
Få professionel supervision

Hvordan foregår supervisionen?

Det kommer an på flere ting. Blandt andet hvilke rammer der sættes op fra din leder, hvor mange I er, og hvilket fokus supervisionen har. Det kunne fx være en gruppe, hvor der indledningsvis bliver spurgt om der er nogen, der har noget de gerne vil have op til supervision. Herefter udvælges fx to sager og tiden deles imellem sagerne. Det kan også være, at det aftales på forhånd, hvem der skal have en sag med til gangen efter.

Supervisanden fremlægger sin sag, og supervisisor spøger ind til afklaring og hvad de øvrige supervisander skal fokusere på i deres refleksioner. De øvrige supervisander forholder sig lyttende. Herefter byder de øvrige supervisiander ind med refleksioner til det de har hørt, mens den primære supervisand forholder sig lyttende. Supervisionen rundes af med at den primære supervisand reflekterer over refleksionerne sammen med supervisor. Hvis det er relevant, kan der undervejs refereres til terapeutiske modeller, gøres brug af tavle eller på anden vis inddrage bøger, tests, normer eller andet.

I supervision på tests eller udredninger vil der ofte være en fælles gennemgang (ført an af supervisior) af sagen som én supervisand bringer op, hvor alle supervisander vil have mulighed for løbende at spørge ind, reflektere eller kommentere undervejs.

Vi hjælper med


Det er ikke altid, at en psykisk udfordring står alene. Sammen kan vi kode os nærmere ind på, hvad det er der er svært i dit liv.

Sidst opdateret 9. maj 2023