Har du bipolar affektiv sindslidelse?

Bipolar lidelse

Bipolar sindslidelse, eller mere korrekt bipolar affektiv sindslidelse, tidligere også det man kaldte at være maniodepressiv, er alle tre betegnelse for det samme, nemlig en lidelse hvor humøret svinger mere end hos andre. Ved bipolar lidelse ses der både episoder med depression og episoder med mani. Er der ”kun” flere episoder med mani, vil det også blive kategoriseret som bipolar lidelse. Er der ”blot” episoder med depression kan det kategoriseres som unipolar lidelse.

Bipolar lidelse består altså af episoder med depression og episoder med mani. Faktisk behøver man ”kun” at have en enkelt episode med mani plus en enkelt depressiv episode før det kategoriseres som bipolar lidelse. Lige som med depression kan manien også være i forskellige sværhedsgrader fra let mani til moderat mani og svær mani. Herudover er der endnu en kategori, nemlig hypomani. En tilstand hvor humøret er løftet over almindeligt, men hvor det endnu ikke er nok til at opfylde kriterierne for en egentlig mani.

Hypomani

Hypomani beskrives af mange, der har været i den tilstand, som overvejende positiv og en egentlig ret fed tilstand. Der er lidt mere energi end normalt. Man falder let i snak med folk ved busstoppestedet, eller ved køledisken i netto. Man er lidt mere lystsluppen og måske lidt sjovere og bliver let festens midtpunkt, på den gode måde. Måske kan der være tendens til at være lidt pralende eller tendens til at overdrive. Nogle kan i denne fase være lidt selvfede. Man flirter mere. Er måske overdreven familiær og generelt mere snaksaglig. Og en snert mere impulsiv end normalt. Man har ikke behov for helt lige så meget søvn som normalt, men føler sig stadigvæk frisk og fuld af energi. Der kan også være en snert af uro eller rastløshed. For meget energi. Det kan være svært at finde ro og der kan være et trang til at foretage sig noget.

I den hypomaniske fase opleves det som om man tænker lidt hurtigere end andre. Får lidt flere gode idéer. Man får også let i igangsat en masse projekter, men det er ikke sikkert at alle projekter bliver fuldført, før man er i gang med næste gode idé eller næste projekt. Generelt er tilstanden ikke så voldsom at den forstyrrer arbejdsevnen eller er socialt kompromitterende. Tilstanden skal have varet mindst en uge for at kunne kategorisere den som en hypomanisk fase.

Bipolar affektiv sindslidelse bør behandles professionelt
Kvinde med bipolar lidelser

Bipolar symptomer 

Bipolar lidelse i let til svær grad er en tilstand hvor alle symptomerne, som der ses ved den hypomaniske fase er mere udtalte. Stemningslejet er forhøjet uden grund. For nogle er det en ubekymret jovialitet der dominerer, for andre er det en ustyrlig og overspændt sindstilstand med vedvarende begejstring eller ophidselse. Denne tilstand bliver ofte beskrevet som mere pinefuld og ukontrollerbar end den hypomaniske fase. Der kan være perioder, hvor man kan se det hele lidt udefra, hvor man er opmærksom på, at alting kører lidt for stærkt, at man ikke helt kan følge med alle tankerne og hvor man måske kortvarigt indser, at man nok har gang i lidt for meget. Med tilstanden følger også øget uro og rastløshed. Lunten bliver lidt kortere. Der er talepres og det kan være ganske svært at fastholde opmærksomheden og man bliver let distraheret. Der er en øget selvfølelse med overdreven selvtillid og idéer og igangsætning af projekter, der bliver blæst op. Adfærden kan blive hæmningsløs og sociale normer overskrides. Der kan både ses dumdristig adfærd eller adfærd der adskiller sig fra personens normale opførsel eller er upassende for konteksten. Ved svær mani kan der ses psykotiske symptomer i form af vrangforestillinger eller hallucinationer.

Den maniske tilstand skal vare mindst en uge for at kunne karakteriseres som en maniske episode.

Hvis det primært er de depressive episoder, der fylder hos dig, kan vi også hjælpe.

Bipolar type 2

Oplever du, at dit humør svinger mere end andres? At der kan være perioder, hvor du tænker og taler hurtigere, end du plejer. Hvor du har mere selvtillid. Perioder hvor du flirter mere og lettere falder i snak med folk du ikke kender. Perioder hvor dit aktivitetsniveau er højt og du får igangsat en masse, som du ikke nødvendigvis får gjort færdigt?

I andre perioder svinger humøret den anden vej. Det kan være svært at hive dig selv op og i gang. Selvtilliden er lav, tankerne triste og du har ikke lyst og energi til at foretage dig noget. Perioder hvor du helst vil være alene til det går over igen. Hovedet kan føles enten tomt eller fyldt med tankemylder og det hele føles trist.

Måske er der dage hvor dit humør svinger mellem disse to tilstande fra time til time, og hvor det kan være virkelig svært at finde ud af, hvordan du egentlig har det. Dette kan være et symptom på en bipolar lidelse type 2. Det er vigtigt at pointere, at der også kan være lange perioder hvor humøret er helt neutralt. De hyppige udsving fra time til time ses ikke ved den klassiske bipolare affektive sindslidelse.

Flere af mine klienter, der beskriver et humør, der svinger mere end andres har dog også svært ved at genkende sig selv i diagnosen bipolar affektiv sindslidelse. Ofte fordi de har et familiemedlem, fx en bedstemor, en onkel eller en forælder, der har bipolar affektiv sindslidelse, hvor humøret svinger endnu mere, og hvor yderpolerne er endnu mere tydelige.

Kvinde med bipolar lidelser
tips søvnløshed

Måske oplever du selv på nærmeste hold, hvorledes lidelsen påvirker dømmekraften hos dine nære. Måske set mormor køre til den anden ende af landet for at købe en racekat, selv om hun i øvrigt intet ved om katte, eller set din onkel gå i gang med talrige renoveringsopgaver i huset uden at blive færdige, eller brugt hele opsparingen på en bil, selvom han intet kørekort har. Og det gør du ikke selv. Men… alligevel virker det til at humøret svinger mere end dine venners? At vennerne ikke helt forstår, hvordan du nogle gange er fuld af energi og festens midtpunkt, og andre gange ikke orker at se nogen og humøret er sværere at hive op end for andre. Sygdommen kan komme til udtryk i forskellige grader, og derfor kan to familiemedlemmer med samme lidelse godt opleve symptomerne vidt forskelligt.

Oplever du større svingninger i humøret fra time til time kan du overveje om det vil give mening aat tale med din egen læge herom, og måske blive udredt nærmere.

Hvad er bipolar sindslidelse?

Hvis du har haft mindst en mani og en eller flere depressioner, har du en bipolar lidelse. Det betyder, at du vil svinge mellem maniske og depressive perioder. Hvor hyppigt og hvor længe de forskellige perioder varer, varierer fra person til person. Nogle mennesker oplever kun at have én enkelt manisk episode gennem hele livet. Andre har utallige. Har du først haft én manisk episode er der øget risiko for at udvikle endnu en.

Man kunne forledes til at tro at mani er en ”positiv lidelse”, men under overfladen af den overdrevne opløftede stemning hersker en ubehagelig uro og rastløshed. Jo sværere en mani desto mere pinefuldt opleves rastløsheden og uroen.

Typiske symptomer på mani er:
Grundsymptom: Opstemthed, eksaltation eller eretisme (forhøjet følsomhed eller pirrelighed) i mindst en uge, eller indlæggelse er nødvendigt.

Herudover mindst af følgende tre symptomer:

  • Øget aktivitet eller fysisk rastløshed
  • Større trang til at tale/ taletrang
  • Tankeflugt eller en oplevelse af, at tankerne farer gennem hovedet
  • Hæmningsløs adfærd
  • Mindre behov for søvn
  • Mere selvtillid og storhedsfølelse /grandiositet
  • Mere lyst til sex/ øget sex-drift
  • Adfærd der er uansvarlig/ hensynsløs

Tankemylder
Negative tanker

Årsager til Bipolar affektiv sindslidelse

Der er øget risiko for at udvikle en bipolar affektiv sindslidelse hvis du har en forælder eller en bedsteforælder med samme lidelse. Men man kan sagtens være arveligt disponeret, uden man selv udvikler bipolar lidelse. Og omvendt kan man sagtens udvikle bipolar lidelse uden at være arveligt disponeret. Lige som med depression kan bipolar lidelse opstå ”ud af det blå”, uden forudgående mistanke om disposition.

Hvad trigger en manisk episode?

Hvis du er disponeret for at udvikle bipolar lidelse, eller allerede er diagnosticeret med bipolar lidelse er der nogle ting du selv kan være opmærksom på, som kan være med til at igangsætte en manisk episode. Det kan være perioder med stress, for lidt søvn, alkohol, hvis du rejser på tværs af tidszoner, hvilket kan forstyrre din søvn, massiv følelsesmæssig påvirkning, som ved fx dødsfald, skilsmisse og fyring. Hormonel påvirkning, som fx ved fødsel, men også den kvindelige cyklus kan påvirke humøret. De fleste klienter beskriver dog at cyklussen primært påvirker dem i depressiv retning.

Så selvom man kunne tro at det er ”positive oplevelser” der igangsætter en manisk episode, forholder det sig sjældent således. Langt hyppigere opstår maniske episoder på baggrund af stressende forhold, som det ses ved alle andre lidelser.

Behandling af bipolar lidelse

Hvis du har bipolar affektiv sindslidelse, er viden den vigtigste del af din behandling. Jo mere viden du har om, hvad der kan sætte gang i manien, og hvad der kan holde den i skak, jo bedre vil du kunne forebygge nye maniske perioder.

Hvis du ønsker at blive klogere på din situation, forstå din tilstand bedre og få redskaber der kan bremse din bipolare affektive lidelse i at udvikle sig yderligere, eller at forebygge at den kommer, så kontakt os og book en tid. Vi kan også lære dig de nødvendige strategier til ikke at handle på dine impulser og hjælpe dig til at slippe bekymringerne for nye episoder.

Hvis du har mistanke om at du har en bipolar affektiv sindslidelse er det altid en god idé at tale med din egen læge, så I sammen kan vurdere om der er behov for en udredning ved en psykiater og evt. om der er behov for stemningsstabiliserende medicin.

Læs videre her du ønsker at læse mere om depression.

Hjernetræthed

Find ud af om vi har kemi!

Book en samtale

Vi hjælper med


Det er ikke altid, at en psykisk udfordring står alene. Sammen kan vi kode os nærmere ind på, hvad det er der er svært i dit liv.

Sidst opdateret 8. november 2023

Tag det første skridt i dag! Vi tager en kort samtale og aftaler dit forløb