Har du angst?

Når du er angst, nervøs eller bekymret er du i øget beredskab. Du er klar til at handle på en ukendt eller forestillet farer – konstant på vagt, for at være forberedt på det uforudsigelige. Det kan være hårdt for både kroppen og psyken. Måske spænder du mere op og er anspændt. Du gør dig mere eller mindre bevidst klar til at kæmpe eller flygte, og har svært ved at finde ro. Tankerne kredser om alle mulige fare. Nogle farer er måske sandsynlige, og andre mindre sandsynlige eller måske helt usandsynlige. Det kan være bekymringer om alt i hverdagen, fx økonomien eller helbredet for dig selv og dine nærmeste. Måske du prøver at forberede sig på det værst tænkelige, så du ved, hvordan du skal handle, hvis nu det sker. Det kan også være bekymringer i større skala om klimaet, dyrevelfærd, kriser og krig i verden. Angst kan enten opstå i specifikke situationer eller mere generelt og uforudsigeligt.

Angst er ubehageligt, men ikke farligt

– selvom det kan føles sådan, særligt hvis det kommer ud af det blå. Uanset om din angst opstår ved reel fare eller er en overbekymring for usandsynlig fare, vil den føles ens. Du kan altså godt opleve at være angst, eller have angstsymptomer, uden at du lider af angst. Angst er nemlig en naturlig følelse, som vi alle oplever i større eller mindre grad, og kalder ved mange forskellige navne, lige fra ængstelse, nervøsitet, bekymring, rædsel og frygt. Følelsen er en normal reaktion på en trussel, og den kommer, når vi udsættes for forestillede eller reelle faretruende situationer. Den har hjulpet mennesket til overlevelse i farlige situationer, men kan virke altoverskyggende og livsforhindrende, når den går fra at være hensigtsmæssig til at være sygelig.

Psykolog angst
Terapi der virker

Sygelig angst

Der er altid en god grund til, at du har det, som du har det. Der er også en god grund til, at du har udviklet angst. Måske har du altid lidt af angst, eller måske er det først kommet for nyligt. Uanset hvor længe det har stået på, kan det fylde alt for dig, der lider af det.

Sygelig angst opstår i kombinationen af arvelig sårbarhed (ca 20-30%), miljø og aktuel belastning. Der er ca. 350.000 mennesker i Danmark, der lider af angst – og ca. hver 10. dansker bliver ramt at angst én gang i livet.

Under et angstanfald kan du opleve, at din sunde fornuft er sat helt ud af funktion. Din fornuft kan fortælle dig, at der ikke er noget at være bange for, mens alle følelser i kroppen råber til dig, at du er i fare. I angstsituationer handler du overvejende på følelser og ikke på fornuft. Det er fordi, der er mange flere forbindelser i hjernen fra området med følelser til området med fornuften, end fra fornuften til følelserne. Følelserne får altså lov til dominere.

Hvis du lider af angst, bliver dine symptomer på angst udløst hurtigere eller lettere end ved normal angst. Der skal altså ikke helt så meget til for at trigge din angst, som før du fik lidelsen. Men angstfølelsen vil, ligesom alle andre følelser, klinge af igen, da alle følelser er forbigående.

Er du klar til at træde ud af angsten?

Kontakt mig for en samtale

Lær din angst at kende

Det er muligt at slippe af med angsten. Med et skræddersyet terapiforløb, kan jeg på 5-8 gange hjælpe dig med at reducere eller helt slippe af med angsten. Du vil få redskaber med dig, og et bedre indblik i de faktorer, der udløser og vedligeholder din angst.

Med udgangspunkt i den metakognitive terapi lærer du en ny måde at forholde dig til din angst, og til det, der trigger og fastholder din angst.

Symptomer på angst 

Symptomer på angst kan variere fra milde symptomer til voldsomme angstanfald, og kan komme til udtryk på følgende måde:

 • Kropslige symptomer: hjertebanken, trykken for brystet, svimmelhed, følelse af åndenød, kvalme, uro i maven, rastløshed og sveden
 • Psykiske symptomer: uvirkelighedsfølelse, frygt for at blive sindssyg, dødsangst og irritabilitet
 • Tanker kan kredse om: frygt eller bekymring for, at du eller dine nærmeste bliver syge eller kommer ud for en ulykke
 • Adfærd: undgåelses- og sikkerhedsadfærd

Ovenstående lister er ikke udtømmende. Oplevelsen af angst og angstanfald er unik fra person til person og kan manifestere sig helt forskelligt i det enkelte menneske. Kort sagt er der ikke én opskrift på hvordan angst ‘ser ud’ eller føles. Derfor er det også en god idé at søge professionel hjælp til at finde den helt rigtige behandling til netop dig.

Kontakt mig for en samtale
Psykolog: Mere glæde i hverdagen
Psykolog i København med fokus på neuropsykologi

Angstformer

Der findes forskellige former for angst:

 • Generaliseret angst – en nærmest konstant overbekymring, nervøsitet og anspændthed
 • Panikangst – pludselige, korte, intensive angstanfald med hjertebanken og dødsangst
 • Fobiske angsttilstande – angst for enkelte specifikke situationer eller genstande, fx at køre med elevator, edderkopper eller små lukkede rum
 • OCD (Obsessive Compulsive Disorder) – tvangstanker eller indskydelser, der igen og igen dukker op i bevidstheden på en ensrettet måde, med en samtidig angst og uro.

Øget risiko for at udvikle angst

Det er imidlertid ikke sikkert, at sygdommen står alene. Angst kan nemlig blive forstærket i perioder, hvor du generelt er mere sårbar. For eksempel hvis du er stresset eller mere belastet end ellers.

Der er nemlig en øget risiko for at udvikle angst (og/ eller depression), hvis du er stresset over længere tid. Opstår din angst som følge af stress, er der stor sandsynlighed for, at angsten ligeledes vil forsvinde igen, når stressen forsvinder igen. Men nogle gange kan det være svært at skelne imellem angstsymptomer og symptomer, der er opstået som følge af længerevarende stressbelastning.

Der er også en øget risiko for at udvikle angst, hvis din hjerne er sårbar efter hjernerystelse, blodprop eller anden påvirkning.

Gode råd

 • Undgå undgåelsesadfærd. Undgåelsesadfærd kan være med til at fastholde og forstærke angsten
 • Undgå sikkerhedsadfærd. Sikkerhedsadfærd kan fx være at tage en ven med i toget, hvis du er bange for at køre i tog. Sikkerhedsadfærd kan, ligesom undgåelses-adfærd, være med til at vedligeholde og forstærke angsten
 • Tal med andre om din angst
 • Søg hjælp

Læs flere gode råd til at reducere din angst eller kontakt mig.

Fakta om angst:

 • Hver femte dansker rammes af angst i løbet af deres liv
 • Angst bliver ofte betegnet som en folkesygdom
 • De hyppigst forekomne angstformer er: socialfobi, panikangst, generaliseret angst, Agorafobi og enkeltfobi
 • Det anslås at ca. 350.000 danskere er ramt af angst
 • Du kan få anonym akuthjælp via Akuttilbuddet på tlf.: 33 17 29 00 eller bruge appen PanicRelief

Vi hjælper med


Det er ikke altid, at en psykisk udfordring står alene. Sammen kan vi kode os nærmere ind på, hvad det er der er svært i dit liv.

Sidst opdateret 11. maj 2023

Tag det første skridt i dag! Vi tager en kort samtale og aftaler dit forløb