Har du en depression?

Depression kan ramme alle. Det er en lidelse. Man kan –desværre- ikke ”bare tage sig sammen”. Der er meget stor forskel på at være naturligt ked af det, være i sorg og at have en depression. Alle har prøvet at være kede af noget. Når du er ked af det, er det ofte knyttet til et bestemt aspekt af dit liv eller en bestemt situation, fx en bestemt hændelse på arbejde eller i en bestemt relation. Ved sorg er der et tab knyttet til en dybtfølt tristhed, men du kan gå ind og ud af sorgen, og have tidspunkter, hvor sorgen ikke fylder. Ved en depression oplever du at være nedtrykt i alle dele af livet – døgnet rundt.

Hvordan føles depression?

Dit humør er trist, du føler dig ulykkelig eller også er humøret bare fladt, hvor du ikke rigtig mærker noget – jo måske mærker du en tomhedsfølelse. Kroppen føles tung, tankerne kan være svære at samle, hukommelsen svigter, alting går langsommere. Det er som om en tung dyne har lagt sig hen over dig. Du har ikke rigtig lyst til noget og har heller ikke den samme interesse for ting, som du tidligere har været glad for. Du bebrejder dig selv oftere, får skyldfølelse og oplever at selvtilliden svigter. Appetitten kan også svigte – maden smager i øvrigt heller ikke af helt så meget, som den plejer. Du har måske søvnproblemer – og selv hvis du sover ti timer, kan du stadig føle dig træt. Tanker om, at det kunne være rart bare at kunne forsvinde, dukker op – ikke at skulle forholde sig til noget. Tanker om død og selvmord dukker måske også op ind imellem. Tankerne kører i ring. Måske du kan genkende disse: “Jeg er ikke noget værd.” “Der er ingen der kan lide mig”, ” Jeg skulle have truffet nogle andre valg”, ”Jeg er en taber” og  “Jeg klarer aldrig den her opgave”.

Psykologen i København kan hjælpe dig med psykiske symptomer
Depression: Grafik fra Psykologen i København

Hvis du har mange tunge tanker, som du oplever dukker op ud af det blå, eller hvis du grundlæggende føler dig trist og modløs, er det typiske tegn på depression. Andre symptomer på depression er træthed, nedsat lyst eller interesse. Det kan også være, at du oplever mindre selvtillid, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, har tanker om død og selvmord, tænke-eller koncentrationsbesvær, agitation, hæmning, søvnforstyrrelser, appetit- eller vægtændring.

Rammes du af depression, farves dit syn på livet. Dit syn på dig selv, andre, fremtiden og fortiden bliver udpræget negativt. Ofte vil du få flere og flere automatiske negative tanker, hvis din depression får lov til at udvikle sig. Og fornuften og de positive tanker bliver sværere og sværere at få øje på. Det er en ond og selvforstærkende cirkel.

Bryd den onde cirkel

Et terapiforløb hos mig kan hjælpe dig af med din depression på 8-10 sessioner. Med metakognitiv terapi og min viden om neuropsykologi kan jeg lære dig at bryde den onde cirkel, du er havnet i, og som fastholder dig i dine symptomer.

Sammen vil vi undersøge de mekanismer, der fastholder dig i depressionen. Med den nye viden og opmærksomhed vil du kunne skabe den nødvendige forandring i dit liv. Målet med terapien er både at lette depressionen og at forebygge tilbagefald.

Tag en samtale med mig
Depression skal behandles ved en professionel psykolog
Psykolog i København med fokus på neuropsykologi

Hvad er depression?

Depression er en psykisk sygdom og en tilstand, som varer i mindst to uger. Hvis du har en depression, kan du opleve en overvældende følelse af at være ulykkelig/ grundlæggende tristhed, have mindre energi og nedsat lyst eller interesse til at gøre ting. Herudover er der en række følgesymptomer. Jo flere symptomer du har, desto tungere vil man betegne depressionen.

Symptomer:

  • Kropslige: Kroppen føles tung, træthed og energiforladt, appetit – og vægtændring, søvnproblemer, hård mave, mundtørhed, smerter, nedsat lyst til sex, udsættelse af menstruation, nedsat mimik og gestikuleren, langsommere bevægelser
  • Følelsesmæssige: Tristhed, nedsat lyst eller interesse, nedsat selvtillid, angst, irritabilitet og aggressivitet, skyld og skam
  • Kognitive: Hukommelses- og koncentrationsbesvær, sværere ved at ”tage sig sammen”/ igangsætte handling, langsommere tænkning og ubeslutsom.
  • Adfærdsmæssige: Trækker sig socialt, isolation, inaktivitet, fåmælt,
  • Tankemæssige: Tendens til at generalisere (Ingen kan lide mig, alting går galt for mig, det bliver aldrig anderledes). Tendens til sort/hvid-tænkning (også kaldet dikotomisk tænkning) (fx enten får jeg 12, ellers er jeg uduelig). Tendens til mistolkning af alt, både nutid, fortid og fremtid. Tendens til grublerier, bekymringer og sortsyn.

Gør noget ved det nu!Få hjælp til at komme videre

Forskellige sværhedsgrader – forskellige behandlingstiltag

En depression kan have forskellige sværhedsgrader, fra mild, moderat til svær.

  • Ved den milde depression kan du fortsat fungere i din dagligdag. Men det kræver en ekstra indsats at være sammen med familie og venner eller at gå på arbejde. Samtaleterapi er ofte nok til at hjælpe dig videre.
  • Ved den moderate depression kræver det for meget af dig at opretholde hverdagen. Du vil med stor sandsynlighed sygemelde dig og trække dig socialt. Samtaleterapi og/eller medicinsk behandling anbefales. Vær opmærksom på, at hvis du udelukkende modtager medicinsk behandling, fjernes symptomerne, men den bagvedliggende årsag til depressionen bliver ikke behandlet.
  • Den svære depression kan kræve indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Du kan have svært ved at tage vare på dig selv, svært ved at få spist, komme ud af sengen, eller træffe beslutninger. Det kan være du har konkrete selvmordstanker. Medicinsk behandling anbefales her, og i nogle tilfælde ECT- elektrochok. I denne tilstand er personer med depression sjældent i stand til at deltage i egentlig samtaleterapi.

 

Årsag til depression

Årsagen til, at man udvikler depression, skyldes en medfødt arvelig sårbarhed, ydre belastende faktor og ens egne mestringsstategier. De arvelige forhold forklarer cirka halvdelen, mens øvrige faktorer forklarer den anden halvdel af årsagen. Depression relaterer sig til signalstoffer i hjernen.

Omkring 3-5 procent af den danske befolkning har en depression. Og op mod 15 procent vil få en depression på et tidspunkt i deres liv. Næsten dobbelt så mange kvinder som mænd får en depression.

De fleste, der får en depression, vil få det bedre igen. Men hvis du først har haft en depression, er der en øget risiko for at få en ny. Derfor er det vigtigt, at du får hjælp; dels til den aktuelle depression og dels til at forebygge yderligere depressioner. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du har en depression, så kontakt din egen læge.

Hvis du har konkrete selvmordstanker lige nu, skal du kontakte din egen læge, 1813 eller Livslinien på tlf. 70 201 201

Jeg hjælper mine klienter med


Det er ikke altid, at en psykisk udfordring står alene. Sammen kan vi kode os nærmere ind på, hvad det er der er svært i dit liv.

Sidst opdateret 18. januar 2023

Tag det første skridt i dag! Vi tager en kort samtale og aftaler dit forløb