Neuropsykologisk undersøgelse

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

En neuropsykologisk undersøgelse er en undersøgelse, hvor der udredes for eventuelle kognitive vanskeligheder eller styrker. Vi kommer hele vejen rundt om funktionsniveauet, både det psykiske, kognitive, fysiske og det sociale funktionsniveau, både tidligere og nuværende. Fokus ligger på det aktuelle funktionsniveau, men det kan være relevant at se på, om der er sket nogle ændringer og hvornår disse ændringer opstår. I undersøgelsen samles trådene fra evt. tidligere undersøgelser eller udtalelser ved fx psykiater, egen læge, pårørende, praktiksteder, behandlere og andre relevante parter.

Hvorfor få lavet en neuropsykologisk undersøgelse?

En neuropsykologisk undersøgelse kan være med til at belyse dine ressourcer og udfordringer, og afklare hvordan din hjerneskade eller sygdom påvirker dig og dit funktionsniveau i hverdagen eller på arbejde. Den kan være et godt redskab i forhold til det videre forløb, da den kan præcisere hvor og hvordan, der skal sættes ind. Det kan fx være, hvordan du bedst støttes på dit arbejde, eller om der er behov for genoptræning eller behandlingstilbud.

Psykologen i københavn
Matricer eksempel

Hvordan foregår en neuropsykologisk undersøgelse?

Den første del af undersøgelsen er en samtale, der bygget op omkring et semistruktureret interview. Der er en lang række spørgsmål, som jeg ønsker belyst. Alt efter hvilke og hvor mange sagsakter jeg har på forhånd lægges fokus ud fra det, jeg mangler viden om, eller ting der er behov for at blive uddybet. Der kan både være spørgsmål om den tidlige udvikling, skolegang, tidligere helbredstilstand og mere nutidigt fokus med spørgsmål om aktuelle vanskeligheder og ressourcer. Der er også plads til, at den der udredes, kan fortælle om det vedkommende synes er vigtigt at få med. I den første times tid, som samtalen tager, er pårørende meget velkomne, hvis den der udredes, ønsker det. Under den indledende samtale sidder vi typisk i de gode lænestole.

I anden del af undersøgelsen sidder vi ved et skrivebord og laver forskellige deltest med fokus på at undersøge forskellige kognitive domæner. Vi skal hele hjernen rundt. Så der vil både være opgaver med fokus på tempo, indlæring, koncentration, hukommelse, rumlig forståelse, sproglig forståelse, almen viden, planlægning, struktur, igangsætning, hæmning, abstrakt tænkning og overblik. Hvilke test der skal løses afhænger af problemstillingen og kan sættes sammen forskelligt alt efter hvad der ønskes belyst.

Der kan også forekomme udredning eller screening af angst, depression, belastningsreaktion, udviklingsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, autismespektrumforstyrrelse eller anden psykisk lidelse, hvis der er indikation for det.

Efter undersøgelsen kommer jeg med en tilbagemelding på den neuropsykologiske udredning og vi taler om, hvad undersøgelsen viser.

Jeg byder altid på te, kaffe og vand undervejs og forsøger at skabe en tryg og rar atmosfære mens undersøgelsen står på. Nogle oplever undersøgelsen er ”lidt skoleagtig”, nogle beskriver det som sjovt at blive udfordret, og andre vil hest bare have det overstået. Der er plads til det hele.

Bliv undersøgt af mig

Hvor lang tid tager det?

En undersøgelse tager typisk tre timer at gennemføre. Om det tager kortere eller længere tid afhænger blandt andet af, hvor mange pauser der er nødvendige, hvor hurtigt eller langsomt du arbejder, hvor meget vi taler og hvor mange tests der skal laves. Der er altid mulighed for en eller flere pauser undervejs i testningen – det planlægger vi sammen ud fra dit behov.

 

Hvad viser undersøgelsen?

Afhængig af problemstillingen vil den neuropsykologiske undersøgelse belyse tempo, koncentrationsevne, indlæring og hukommelsen, sproglige og rumlige færdigheder, og mentale styringsfunktioner som fx overblik, igangsætning, evnen til at bremse sig selv og logisk tænkning. Herudover vil der være en vurdering af begavelse, vurdering af differentialdiagnostik, vurdering af prognose, samt anbefalinger på kortere og længere sigt.

 

Får jeg en tilbagemelding?

Når selve undersøgelsen er færdig, skriver jeg en rapport, som du kan få tilsendt en kopi af. Hvis der er nogen spørgsmål til undersøgelsen efterfølgende, er du velkommen til at kontakte mig for yderligere tilbagemelding.

 

Hvad koster en undersøgelse?

Prisen er afhængig af sagens type og omfang. Kontakt mig for at høre nærmere.

Hjerneskade

Vi hjælper med


Det er ikke altid, at en psykisk udfordring står alene. Sammen kan vi kode os nærmere ind på, hvad det er der er svært i dit liv.

Sidst opdateret 15. november 2023

Tag det første skridt i dag! Vi tager en kort samtale og aftaler dit forløb