Behandling

Trygge rammer er en forudsætning for at kunne tale ærligt om det, der er svært. Derfor er det vigtigt for mig at skabe et rum med tryghed og tillid. Alle mine terapiforløb er skræddersyede og består typisk af flere sessioner. Mit mål er at give dig præcis det, du har brug for, for at kunne hjælpe dig selv. Jeg tager udgangspunkt i de problemstillinger du ønsker, og giver dig forskellige værktøjer, alt efter hvad du ønsker hjælp til. Det er nemlig også vigtigt for mig, at du får nogle redskaber og værktøjer med fra et terapiforløb med mig. Så du kan hjælpe dig selv og klare dig bedre fremover, fordi du så har forståelsen for hvilke mekanismer der kan være på spil, når du møder udfordringer fremadrettet.

Hjælp til forandring

Er du opmærksom på, hvordan du tænker og handler i svære situationer? Det kan være svært at skabe en forandring, uden at vide hvad man skal forandre og hvad der fungerer. Jeg kan hjælpe dig med at for større indsigt i dine handlemønstre, og et terapiforløb hos mig kan hjælpe dig med at ændre dit fokus. Med den rette hjælp kan du skabe den forandring som du ønsker, selvom det lige nu kan føles svært at gøre noget ved situationen.

Har du tendens til at bekymre dig eller til tankemylder? Og føles dine tanker ukontrollerbare. Jeg kan give dig metakognitive redskaber, så du kan håndtere dine udfordringer og svære situationer på en mere hensigtsmæssig måde.’

Tankemylder suger energi

Dine tanker og følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hele tiden hinanden. Det er ikke noget, du kan kontrollere. Dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser er også alle forbigående, medmindre du aktivt opretholder dem. Det er fx helt naturligt at have bekymringstanker, og tanker om ikke at slå til. Men det kan også være pinefuldt når disse tanker kører i ring. Og energidrænende. Jeg kan hjælpe dig med at forholde dig til dine tanker på en anden måde, så det pinefulde reduceres og du får mere overskud. Tankemylderet, der føles ukontrollerbart, kan jeg hjælpe dig med at få kontrollen over, så du selv kan vælge hvor meget opmærksomhed du giver dine tanker, og det der udløser dit tankemylder eller din depression, stress eller angst.

Kontakt mig for en samtale
Terapi der virker
Psykolog i København med fokus på neuropsykologi

Terapi er hjælp til selvhjælp

Terapien er altid et samarbejde mellem mig som psykolog og dig som klient. Og størstedelen af dit arbejde kommer til at foregå mellem sessionerne. Du vil derfor få hjemmeopgaver, så du kan øve det, vi har talt om til en session.

Undervejs i terapien har vi fokus på både dine ressourcer og udfordringer. Vi kommer til at tale om den menneskelige psyke generelt, så du ved, hvad der er en normal og naturlig reaktion, og hvornår noget er mere alvorligt.

Hvor mange sessioner vi har, er helt op til dig. De fleste oplever at få det bedre efter nogle få samtaler, mens andre har behov for flere. Vi aftaler fra gang til gang, hvor længe der skal gå mellem samtalerne.

Hvor langt et forløb er, afhænger blandt andet af problemstillingen, og hvad der er dit mål for terapien.

Hvordan foregår en session?

Under første session er det vigtigt, at du får en fornemmelse af, hvem jeg er, så vi er sikre på, at der er et match. Derudover skal vi tale om dine udfordringer og sætte mål for det, du vil opnå med terapiforløbet.

  • Derefter er hver session bygget op efter samme struktur:
  • Hvordan er det gået siden sidst?
  • Hvordan er det gået med hjemmeopgaven?
  • Hvad fylder lige nu?
  • Hvad skal du arbejde med til næste gang?

Terapi handler også om kemi

Alle psykologer er forskellige. Vores terapeutiske tilgang, vores erfaringer, og hvordan vi er som personer, er forskellige. Du skal vælge en psykolog, som du har tillid til. For det, at du har tillid til mig, er forudsætningen for et vellykket terapiforløb.

Hvilken betydning har den neuropsykolgiske tilgang?

Som neuropsykolog er jeg optaget af hjernen. Psykiske lidelser som depressionstress og bipolar sindslidelse kan give kognitive ændringer. Altså ændringer i, hvordan du tænker og er i stand til at opfatte verden og løse problemer. Når man oplever at fx hukommelsen, koncentrationen og/ eller overblikket svigter, kan man let blive bekymret.

Oplever man disse ændringer kan det være svært at ”genkende sig selv”, og man kan føle at man er ved at blive sindssyg. Vi kan tale om din prognose, og om, eller hvornår, du kan forvente ”at blive dig selv” igen. Og jeg kan give dig viden om, hvordan din hjerne (faktisk) fungerer, så du får en bedre forståelse for din lidelse og indsigt i, hvad du kan klare lige nu og på længere sigt. Har du indsigten i dette, er det langt lettere at gøre noget ved det. Og det kan også være nemmere at forholde sig til.

Individuel supervision

Skal jeg hjælpe dig med at få det bedre?

Du kan læse mere om mig her, men kort fortalt er jeg autoriseret psykolog, specialist i klinisk neuropsykologi og med uddannelse i metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi.

Vi hjælper med


Det er ikke altid, at en psykisk udfordring står alene. Sammen kan vi kode os nærmere ind på, hvad det er der er svært i dit liv.

Sidst opdateret 9. maj 2023

Tag det første skridt i dag! Vi tager en kort samtale og aftaler dit forløb