Journalgennemgang

Hvis du har behov for bedre at forstå dit indlæggelsesforløb og hvad du har været igennem mens du var indlagt på hospitalet, tilbyder jeg, at vi sammen kan gennemgå din journal.

Din oplevelse af at være indlagt på hospitalet kan være vidt forskellig fra den oplevelse, dine nærmeste har. Måske mistede du bevidstheden inden du nåede at blive indlagt, eller måske var du forvirret og husker kun selve indlæggelsen eller de første timer eller dage i glimt. Dine pårørende har måske fortalt dig hvad der skete, sådan som de husker det. Men deres oplevelse handler måske mest om den uvished de stod i, hvem de fik kontaktet og hvordan de fik orienteret de vigtigste personer om din situation. Den handler måske i mindre grad om hvad din skanning viste, hvorfor lægen valgte at flytte dig til et andet hospital eller om fysioterapeutens vurdering. Så hvordan finder du ud af hvad der virkelig skete for dig fra du blev indlagt på hospitalet og til du igen kunne komme hjem?

Få overblik og overskud

Indlæggelsesforløb kan se vidt forskellige ud. Hvis der opstår komplikationer under indlæggelsen, kan det virke voldsomt, både for dig og dine pårørende. Men på hver jeres måde. Under indlæggelsen kan der være så mange ting at forholde sig til. Måske har du ikke selv været i stand til fuldt at overskue dit eget forløb, mens du var i det. Hvilket er helt naturligt.

Under et længerevarende hospitalsforløb er der risiko for at blive hospitaliseret. Altså lidt glemme hvordan du plejer at gøre, og blive forvænt med at andre tager over. Ofte fordi, der har været en årsag til, at du i en periode ikke har kunnet de samme ting som du plejede. Det kræver noget ekstra at komme ud af hospitaliseringstilstanden, og tilbage til den gamle rutine, hvor du var mere selvstændig.

Gennemgang af din journal efter indlæggelse
Journalgennemgang og struktur efter hjerneskade

Forstå din journal

Måske oplever du at blive lidt tingsliggjort. At du i en periode er den med hjernerystelsen, eller den med betændelsen i hjernen, og ikke bliver set som et helt menneske. Så kan det være rart at få større indblik i, hvilke overvejelser personalet har gjort sig om din behandling. 

Det er vidt forskelligt, hvordan det opleves at være indlagt. For nogle er det en lettelse at vide, at der står en række mennesker klar til at gøre deres bedste, for at du får det godt igen. For andre kan det føles som helvede ikke at kunne det som du plejer, og som føler sig et nummer i rækken. For andre igen helt uoverskueligt. For de fleste nok en blanding. Når du kommer hjem, kan det være, at du ser din indlæggelse i et andet lys. Det kan være, at der er nogle ting som du undrer dig over, eller nogle ting, som du gerne vil forstå bedre.

Ønsker du større indsigt i dit indlæggelsesforløb?

Hvis du har behov for at forstå dit indlæggelsesforløb bedre, og hvad du har været igennem, mens du var indlagt på hospitalet, tilbyder jeg, at vi sammen kan gennemgå din journal. Sammen kan vi fx se på “hvordan du havde det”, “hvad gjorde de ved mig?” “hvem der besøgte dig”. Målet er, at give dig en sammenhængende forståelse af dit forløb, så du får overblik og oplevelse af at genvinde kontrollen. Det kan være med til at håndtere følgerne efter din hjerneskade, så du opnår større trivsel. 

Få hjælp til at komme godt videre!

Vi hjælper med


Det er ikke altid, at en psykisk udfordring står alene. Sammen kan vi kode os nærmere ind på, hvad det er der er svært i dit liv.

Sidst opdateret 22. juni 2023

Tag det første skridt i dag! Vi tager en kort samtale og aftaler dit forløb