Kursus i assessment

Neuropsykologiske undersøgelser – udredning og vurdering

Kursusbeskrivelse

Undervisning i den gode neuropsykologiske undersøgelse og screening fra start til slut. Vi gennemgår: Hvad du skal spørge om i det kliniske interview. Hvad du skal se efter ved vurdering af det kliniske indtryk. Hvordan du sammensætter dit testbatteri i forhold til problemstillingen og hvad du bør være opmærksom på. Hvordan du tolker dine testresultater, med fokus på muligheder og begrænsninger. Hvad du skal være opmærksom på ved særlige forhold ved undersøgelsen som fx brug af tolk og andet. Hvilke anbefalinger kan undersøgelsen pege på samt grundig indføring i de kognitive funktioner – både enkeltvis og i forhold til hinanden. Der vil være fokus på både de teoretiske og de praktiske aspekter ved udførelsen af assessment, og undervisningen vil være en blanding af oplæg, dialog og øvelser.

 

Kurset er en del af det tværgående modul på specialistuddannelserne, voksne.

Kursus i assessment - Psykologen i Kbh
Matricer eksempel

Tid: Tirsdag den 1. marts, tirsdag den 8. marts, onsdag den 16. marts og onsdag den 23. marts 2022. Alle dage fra kl. 8.45-11.45.

Sted: Lige hvor du har lyst! Kurset afholdes virtuelt. Der tilsendes et link dagen før.

Underviser: Susanne Hagel-Azeem.

Susanne er specialist i klinisk neuropsykologi og har derudover en toårig Metakognitiv efteruddannelse og en toårig Kognitiv efteruddannelse. De sidste tre år har Susanne været privatpraktiserende, hvor opgaverne primært har været i blanding af neuropsykologiske undersøgelser, terapi og supervision. Susanne har 10 års ansættelse inden for neurologien og tre års ansættelse i psykiatrien.

Pris: 2400,- plus moms.

Tilmelding: Senest den 2. februar 2022. Skriv til susanne@psykologenikbh.dk

Betaling: Mobilpay: 77 27 62

Bankoverførelse: reg.nr. 4400 kontonr. 4401334564

 

Kurset forventes godkendt med 12 timer til voksenmodulet på specialistuddannelserne.

Vi hjælper med


Det er ikke altid, at en psykisk udfordring står alene. Sammen kan vi kode os nærmere ind på, hvad det er der er svært i dit liv.

Sidst opdateret 22. juni 2023