Kursus

Kursus i assessment: Neuropsykologiske undersøgelser - udredning og vurdering

Kursusbeskrivelse: Undervisning i den gode neuropsykologiske undersøgelse og screening fra start til slut. Hvordan du sammensætter dit testbatteri i forhold til problemstillingen og hvad du bør være opmærksom på. Hvordan du tolker dine testresultater, med fokus på muligheder og begrænsninger. Grundig indføring i de kognitive funktioner – både enkeltvis og i forhold til hinanden, samt klinisk vurdering af de kognitive funktioner.

Tid: To dage i efteråret 2020. Nærmere dato kommer senere.

Sted: Vester Voldgade 111, 1552 Kbh V.

Underviser: Susanne Hagel-Azeem, specialist i klinisk neuropsykologi

Pris: 2.800,- plus moms for begge dage. Prisen er inkl. forplejning.

Tilmelding: Skriv til susanne@psykologenikbh.dk

Du er tilmeldt ved betaling.

Betaling: Mobilpay: 77 27 62

Bankoverførelse: reg.nr. 4400 kontonr. 4401334564

Kurset forventes godkendt til voksenmodulet på specialistuddannelserne.