Hvilke mestringsstrategier bruger du som pårørende? Du er sikkert allerede klar over, at nogle af dine strategier er mere hensigtsmæssige end andre. Og du har måske ikke taget et bevidst valg om, hvilke strategier du vil bruge, men de ”plejer at virke” og virker måske også for nuværende. Men hvad med på den lange bane? Virker de så? Og er de gode og holdbare? 

En mestringsstrategi kunne fx være at søge informationer, at blive ”professionel” – hvilket, du kan føle, er nødvendigt. For viden kan give dig følelsen af kontrol midt i al uvisheden. Måske bruger du strategien med at skjule dine sorger – lade som om, alting er fint, at du selvfølgelig nok skal klare det hele alene. Du trækker dig tilbage, så ingen andre skal se, hvordan du i virkeligheden har det. Det kan være, at du også ”skjuler” din sorg for dig selv ved at opsøge socialt samvær i sådan en grad, at du ikke har tid til at tænke på alt det, der er forandret.

Frustration og magtesløsled kan let lede til den mestringsstrategi, hvor man bebrejder eller anklager andre -”nogen” – ”systemet”. Det kan være, at du er begyndt at drikke et glas vin eller tre mere, end du plejer, for at kunne holde det hele ud?

Humor er også en mestringsstrategi. At spørge om hjælp. At holde fast i det kendte. At tale med andre i en lignede situation. At handle der, hvor du kan, og lade være med at bekymre dig, der hvor du alligevel ikke kan gøre noget. At (forsøge at) tage en dag ad gangen. At genoprette hverdagen til det normale – så vidt det er muligt.

Vidste du, at de familier der genopretter hverdagen, så vidt muligt, også er dem, der i overvejende grad er dem, der klarer sig bedst på den lange bane. Hvis du lader den ramte fylde som tidligere, og ikke konstant være i fokus for, hvad du skal gøre i alle døgnets timer. At den ramte kan være en del af dit liv, men ikke være bestemmende for, hvordan det skal leves. At fritidsinteresser genoptages og jobbet beholdes. At der bliver ved med at komme nye input ind udefra, og at I ikke lukker jer om jer selv. At undersøgelser viser, at pårørende der tager sig godt af sig selv, bedre kan tage sig af den ramte.

At tage sig godt af sig selv kan fx være at tale med en uden for det normale netværk, en der kan give nye input og et andet perspektiv på din situation. Det kunne være en psykolog, egen læge eller et forum for pårørende. Se fx Hjernesagens tilbud om netværk for pårørende her.

Sidst opdateret 22. juni 2023