Er du medlem af Sygeforsikring Danmark?

Mental sundhed er afgørende for vores trivsel og livskvalitet. Og de færreste af os kommer igennem livet uden bump på vejen. Faktisk er det en del af livet. Vi mister nogen vi holder af, kommer ud for en ulykke eller sygdom, eller en vi holder af, kommer ud for det og vi står som pårørende, hvor livet kommer ud af kurs. Vi oplever belastninger og perioder med stress. Mange af disse bump i livet kan vi selv håndtere. Og så er der dem, vi ikke selv kan klare og hvor vi må søge professionel psykologisk støtte og hjælp. For mange kan det blive en større økonomisk udgift man skal forholde sig til oven i krisen eller lidelsen. Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du imidlertid få dækket noget af den udgift.

Sygeforsikring Danmark

Sygeforsikring Danmark er en privat sundhedsforsikring, hvor du delvist kan få dækket dine udgifter til blandt andet psykolog. Hvor meget forsikringen dækker, kommer an på hvilken gruppe du er medlem af og din alder. Er du mellem 16-25 år dækker forsikringen lidt mere, end når du er over 25 år. På Sygeforsikring Danmarks hjemmeside kan du nemt få et overblik over hvad de forskellige grupper dækker over hver især. For at kunne anvende din sygeforsikring hos en psykolog, skal psykologen være autoriseret. På Sygeforsikringen Danmarks hjemmeside kan du afsøge hvilke psykologer i dit nærområde, der er tilknyttet ordningen. Mange psykologer vil også oplyse det på deres egen hjemmeside, hvis de er en del af ordningen.

Når du henvender dig til psykologen for at booke en tid, er det en god idé at oplyse at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, for på den måde at sikre dig, at psykologen er autoriseret og at du kan benytte din forsikring hos dén psykolog. Som regel betaler du det fulde beløb til psykologen, hvorefter du får refunderet de penge forsikringen dækker, ved udbetaling fra forsikringen. Der er to måder du kan få refunderet dine forsikringspenge på. Enten kan du selv indberette til Sygeforsikringen Danmark, eller også kan psykologen indberette til sygeforsikringen. Hvis du selv indberetter, har du behov for en faktura fra psykologen. Hvis psykologen indberetter til Sygeforsikring Danmark, har psykologen behov for dit fulde navn og dit cpr.nr. Det kan du oplyse ved første session. Udbetaling af pengene forsikringen dækker kan ske månedsvis, kvartalsvis eller årligt. Det bestemmer du selv i forbindelse med oprettelsen af sygeforsikringen.

Det er altid en god idé at søge professionel hjælp og rådgivning, når du oplever psykiske udfordringer, som du ikke kan håndtere alene. Psykologisk støtte kan give dig de redskaber og strategier, du har brug for, for at få nye vinkler på den tilstand du befinder dig i. Hvis du er i tvivl om hvilken sygesikringsgruppe du er medlem af og hvilken økonomisk støtte du er berettiget til, så kontakt Sygeforsikring Danmark.

Sundhedssikringer

Foruden Sygesikring Danmark er der også forskellige sundhedssikringer, der dækker udgifter til psykolog. Mange er dækket via deres arbejde, andre er dækket gennem deres private forsikring eller pensionsopsparing. Det kan være en god idé at undersøge om du er dækket, enten helt eller delvist af din forsikring. Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de forskellige sundhedssikringer. Det du hér skal være opmærksom på er, at der for langt de fleste sundhedsordninger gælder at du har valg når det kommer til hvilken psykolog du ønsker at benytte. Enten kan du få tildelt en psykolog via forsikringen, eller også kan du selv vælge en psykolog, der ikke er en del af forsikringens korps af psykologer. Vælger du at få en psykolog tildelt skal du være opmærksom på, at forsikringen kun dækker dét henvisningen går på, og at nye problemstillinger kræver en ny henvisning fra forsikringen.

Vælger du selv en psykolog vil du typisk få dækket fem sessioner med hver 1000,- kr. Du skal selv betale differencen mellem dét forsikringen dækker og psykologens pris. Uanset om du vælger selv at finde en psykolog eller få tildelt en psykolog af forsikringen, kan betalingen afregnes direkte mellem psykologen og forsikringen. Det er vigtigt at informere psykologen om, at du ønsker at benytte forsikringen til at dække behandlingen inden behandlingen går i gang. Ofte vil psykologen have brug for visse oplysninger, som f.eks. dit forsikringsnummer eller andre relevante dokumenter for at kunne afregne med sundhedssikringen.

Hos os kan du anvende Sygeforsikring Danmark og sundhedssikring hos autoriseret psykolog. Hos ikke autoriseret psykolog kan vi tilbyde en fordelagtig pris. Læs mere om vores priser og tidsbestilling.

Sidst opdateret 10. maj 2023