En traumatisk hjerneskade betyder, at man har fået en skade i hjerne som følge af at have slået hovedet. Det har intet at gøre med om selve hændelsen er traumatiserende i psykologisk forstand. Mange, der slår hovedet med efterfølgende bevidsthedsstab, kan ikke huske selve slaget i hovedet. Og nogle kan heller ikke huske minutterne eller timerne op til ulykken. 

Når man slår hovedet kan der være bevidsthedstab. Det kaldes PTA – Post Traumatisk Amnesi – altså hukommelsestab efter ulykken. Sværhedsgraden af en tramatisk hjerneskade bedømmes udfra længden af PTA. Altså hvor længe der går fra selve ulykken med bevidsthedstab til personen igen har en samlet dag- til dag- hukommelse. Jo længere tid personen er i PTA, jo sværere vil man betegne hjerneskaden. Jo længere PTA, desto dårligere prognose. Generelt set.  

En person i PTA vil være forvirret og desorienteret og fx ikke sikkert orienteret i hvilken dag det er, hvor vedkommende er og kan have svært ved eget navn, fødelsesdag og adresse. Personens opmærksomhed er utrolig svingende og kan være svar at fasthold. Funktionsniveauet er generelt svingende, og personen kan ikke fastholde ny information over tid (fx fem minutter). Døgnrytmen kan også være uregelmæssig. Forvirringen klinger af i takt med at personen får det bedre.

En rettesnor for prognosen ved traumatisk hjerneskade er, at pådrager man sig en

  • Mild hjerneskade er man i  PTA under 1 time og der er stor sandsynlighed for at du er tilbage i samme arbejde som tidligere inden for 1 måned (mild hjerneskade)
  • Moderat hjerneskade er man i  PTA under 1 døgn. Der er stor sandsynlighed for at du er tilbage i samme arbejde som tidligere inden for 2 mdr.
  • Svær hjerneskade er man i PTA under 1 uge. Der er stor sandsynlighed for at du er tilbage i samme arbejde som tidligere inden for 4 mdr.
  • Meget svær hjerneskade er man i  PTA mere end 1 uge. Der vil ses bedring over et år.

Symptomer på stress og hvordan du kan få det bedre med psykologisk behandling

Sidst opdateret 23. maj 2023