Angstanfald

Angstanfald er intense episoder af angst, der kan overvælde en person med en overvældende følelse af frygt og ubehag. Disse anfald kan komme pludseligt og nå deres højdepunkt inden for få minutter. Mange beskriver det som en følelse af at miste kontrol over deres tanker og kropslige reaktioner. Angstanfald adskiller sig fra generaliseret angst ved at være mere intense og kortvarige, hvor generaliseret angst er mindre intense og langvarig.

Angstanfald manifesterer sig med en række fysiske og mentale symptomer. De fysiske symptomer kan omfatte hjertebanken, sveden, skælven, åndenød og endda en følelse af kvælning. Mennesker, der oplever angstanfald, kan også føle en følelse af afkobling fra virkeligheden og en intens frygt for at dø eller miste forstanden. Disse symptomer kan føles skræmmende og overvældende, hvilket skaber en yderligere forstærkning af angstreaktionen. Det sker, da angsten for næste angstanfald kan sætte gang i bekymringerne, hvilket kan udløse angsten. Nogle oplever at tankerne bliver farlige og vil gøre alt hvad de kan for at udgå at få tanker, der potentielt kan udløse et nyt angstanfald. De begynder at overvåge deres tanker og undgå situationer hvor de ved at tankerne opstår.

I den metakognitive tilgang lærer du at bryde denne cyklus af angst der avler mere angst. Du lærer at lade bekymringerne for angsten være, så tankerne ikke længere styrer dig, så du kan slippe fri af angsten

Frygt

Frygt og angst ligner til forveksling hinanden. Både angst og frygt er følelser, der er forbundet med en oplevelse af trussel og usikkerhed. Frygt opstår som en reaktion på en umiddelbar trussel eller fare. Følelsen frygt er som regel en sund og naturlig reaktion, der mobiliserer vores krop til at håndtere en konkret fare. Fx hvis du ser en glubsk hund, kan frygten for hunden udløse en ”kæmp eller flygt- reaktion”, hvor din krop forberede sig på enten af kæmpe eller flygte fra truslen. Frygt er normalt kortvarigt og specifik for en bestemt situation

Forskellen mellem angst og frygt

Angst derimod er en mere generel og diffus følelse af bekymring, spænding og ubehag. Angst opstår i forbindelse med tanker om (mulige) fremtidige begivenheder eller situationer, der måske, eller måske ikke, vil ske. Angst er langt mere abstrakt og ikke altid forbundet en aktuel og potentiel trussel. Mens frygt altid vil være knyttet til en aktuel og konkret trussel. Angst kan fx opstå ved tanken om, eller bekymringen for, at blive bedømt negativt af andre i sociale situationer. Også selvom den sociale situation først er flere dage senere, at dem man er sammen med, er venlige. Det er altså ikke en konkrete trussel, men tanken om mulige scenarier, hvor man potentiel bliver bedømt, der skaber angsten.

Altså, i korte træk og sat på spidsen: Frygt opstår ved en konkret trussel og angst opstår ved tankerne om mulig trussel.

Nervøsitet

Nervøsitet er en følelse af mild usikkerhed, let spænding og en smule bekymring og en begivenhed eller situation. Ofte opstår nervøsiteten ved situationer, der kan være udfordrende eller ukendte. Det er en helt almindelig følelse, som kan opstå i mange forskellige sammenhænge. Nervøsitet ledsages ofte af symptomer som let anspændthed, lidt øget puls, let rysten og måske også sveden. Ofte er nervøsitet kortvarig og relateret til en bestemt begivenhed eller situation, som fx eksamener, en vigtig præsentation, en social begivenhed eller konkurrence. Lige som med angsten opstår nervøsitet ved tankerne om det ukendte og de forestillinger vi gør os omkring det der skal ske. Selvom nervøsitet kan føles ubehageligt, er følelsen ikke intens og invaliderende på samme måde som angst eller frygt kan være. Nogle oplever ligefrem at nervøsiteten kan være en hjælp til at præstere en snert bedre, da de oplever at blive mere opmærksomme på det de skal præstere. Andre oplever det vanskeligt at skulle håndtere nervøsiteten. Men blot det at erkende, at nervøsitet er en naturlig reaktion på en udfordrende situation, kan være en hjælp til at lade nervøsiteten være, i stedet for at skulle håndtere følelsen.

Sidst opdateret 11. september 2023