– Hvorfor energiniveauet og søvnen er så grundlæggende vigtigt for vores velbefindende

Den kognitive pyramide er en måde at opstille de kognitive domæner i relation til hinanden. Her bliver det tydeligt, hvordan nogle kognitive funktioner er grundlæggende for at andre højere kognitive funktioner fungerer. Helt grundlæggende kræver al bevidst tænkning at vi er vågne. Sover vi, er udtrættede eller bevidsthedssvækkede, vil al øvrig tænkning være svækket. Hvis vi er vågne og friske, men vores sanser er sløvede eller mangler, ved fx funktionsnedsættelse, medicinsk eller af stoffer, kan det påvirke hvordan vi tolker verden. Det påvirker også hvilke ressourcer vi trækker på, når vi fx skal indlære eller huske noget. 

Se model over ‘Den kognitive pyramide’ herunder. Artiklen fortsætter nedenunder. 

 

Den kognitive pyramide | Psykologen i København
Den kognitive pyramide | Copyright: Psykologen i København

Tempo, opmærksomhed og koncentration

Tempo, opmærksomhed og koncentration er i næste lag. Hvis tempoet i vores tænkning er for lavt (eller for højt) enten mister vi fokus, da vi så let bliver afledt af andre ting, eller kan ikke følge med og bliver hægtet af. Når opmærksomheden er vedvarende kaldes det koncentration. Opmærksomhed og koncentration er en forudsætning for indlæring og hukommelse. 

Hukommelse

Hukommelse er lagring af informationer. Korttidshukommelsen, også kaldet arbejdshukommelsen, er det vi kan holde i hovedet og aktivt bearbejde. Alt over ét minut er langtidshukommelse. Langtidshukommelsen kan deles ind i to: Den procedurale hukommelse – som vi bruger når vi fx lærer at cykle eller spille klaver – det der ”ligger på rygraden” og som vi ikke skal tænke over at vi gør og er nærmest umulig at beskrive hvordan vi husker. Den anden hukommelse er derimod bevidst – vi ved, hvad vi ved. Det er den, vi traditionelt tænker på som hukommelse. Den kan deles ind i to – en personlig hukommelse fx ”hvad jeg foretog mig i går” og en ”almen viden” – hukommelse fx ”hovedstaden i landet (kan jeg huske) hedder…”

Sproglige og visuelle færdigheder

Sproglige og visuelle færdigheder kræver, at vi kan indlærer nyt og huske over tid. Hvis vi skal forstå den verden vi lever i, kræver det, at vores bearbejdning og forståelse af verden kan lagres, så vi hele tiden kan bygge ny viden oven på, og ikke må begynde forfra hvert øjeblik.  

Eksekutive funktioner

De sproglige og visuelle færdigheder er en forudsætning for at de eksekutive funktioner, også kaldet de mentale styringsfunktioner, fungerer optimalt. De ligger i toppen af pyramiden. Det er fx evnen til at hæmme eller igangsætning handling eller tale, løse problemer på en hensigtsmæssig måde, skaffe/ have og bevare overblikket, logisk tænkning, reflektere og analysere, planlægge, følge normer, aflæse sociale situationer, have en forståelse af, at andres viden og intentioner adskiller sig fra ens egen samt en fleksibilitet i tænkningen. 

Dit funktionsniveau svinger

Måden at forstå de kognitive funktioners afhængighed af hinanden kan hjælpe med at forstå, hvorfor dit funktionsniveau kan svinge så meget. Oplever du fx hjernetræthed, kan det have indflydelse på, hvordan din tænkning fungerer i øvrigt. Dit generelle funktionsniveau kan nemlig svinge rigtigt meget, alt efter hvor frisk du er. Du kan således godt opleve at fx hukommelsen svigter, selvom din hukommelsesfunktion som sådan velbevaret. Og at problemet med hukommelsen snarere skyldes manglende energi end det er et egentlig hukommelsesproblem. 

Dette kan også ses ved fx stress, hvor energien er mangelfuld. Eller ved for lidt søvn (generelt). Vi kender alle til, at vi efter en søvnløs nat (måske som nattevagt, småbørnsforældre, eller ved søvnproblemer) kan have være sværere at koncentrere os den efterfølgende dag. Måske husker vi heller ikke så godt som vi plejer, og beslutningsevnen kan være virkelig svækket -faktisk også uden vi helt er klar over det i situationen. Så når vi er trætte (af den ene eller anden grund) kan det være en god idé at udsætte store beslutninger, hvis det er muligt, til et tidspunkt hvor der er mere overskud. Faktisk lige sove på det.

Sidst opdateret 23. maj 2023