Hvad er stress? Forståelse af ubalancen mellem krav og ressourcer og håndtering af bekymringstankerne

Når vi taler om hvad er stress, i traditionel forstand, vil vi typisk tænke på, at en person over en længere periode har skulle håndtere flere krav, end vedkommende har ressourcer til. Kravene kan både være helt reelle krav fra andre – fx din arbejdsgiver, fra en selv – fx hvis bare jeg tager mig sammen så… Men kravene kan også være, hvad du tror andre forventer. Ressourcerne kan fx både være dine evner, erfaring, tiden du har til at løse en opgave og den hjælp du kan få fra andre.

Ud fra denne model kan alle gå ned med stress. Det er ”bare” et spørgsmål om at blive ved med at øge belastningen. Før eller siden vil ressourcerne være brugt op.

Et eksempel kunne være, at du på dit arbejde oplever at bunkerne hober sig op. Selvom du (gentagende gange) siger fra over for din nærmeste ledelse, oplever du ikke, at der sker en forandring. Der kommer ikke yderligere ressourcer og der bliver ikke taget opgaver væk. Måske oplever du tværtimod, at en kollega bliver sygemeldt, og du for at ”løfte i flok” får tildelt yderligere opgaver ”midlertidigt”, til kollegaen er tilbage. Altså, der ryger både en ressource (kollegaen) og der stilles flere krav (du skal nå mere på samme tid). Jeg er ret overbevist om, at du kan komme med andre eller lignende eksempler fra din egen hverdag.

Lad os kalde ubalancen mellem krav og ressourcer for ”problem A”

Hvad er så problem B?
Problem B er alle tankerne om A. ”Hvordan skal jeg nå det hele?”, ”Hvorfor kan jeg ikke klare presset, når mine kollegaer kan?”, ”Hvad nu hvis jeg ikke når at lave opgaverne til tiden?” ”Hvad nu hvis…”.

Problem B er alle de spørgsmål du får stillet dig selv om A– og forsøger at finde en løsning på -igen og igen. Jeg forestiller mig, at mange af de samme tanker dukker op igen – selvom du har forsøgt at håndtere dem. Måske er det svært at lade tankerne være når du tager hjem fra arbejde? Det kan være svært at falde i søvn på grund af tankemylderet? Det kan være svært at være mentalt til stede, når du er sammen med andre?

Når du tænker på, hvordan du skal løse problemerne, hvordan har du det så? Er du blevet mere irritabel? Fået kortere lunte? Bliver du drænet for energi? Rastløs? Modløs? Har sværere ved at tænke og koncentrere dig?

Gad vide hvor mange timer du har brugt, ind til videre, på problem B? Og gad vide hvordan det har ændret problem A? Hvis du kan løse problem A – er der så grund til bekymring? Hvis du ikke kan løse problem A – vil bekymring så hjælpe dig?

Hvad fylder mest for dig lige nu? Problem A eller problem B?

Skal vi gøre noget ved det?

I den metakognitive terapi lærer du at lade bekymringstankerne være (håndtering af problem B). Det vil formentligt frigive nogle ressourcer til håndtering af problem A. Hvis det er problem A, der er problemet, kan vi dykke ned i det og jeg kan hjælpe dig med at få et samlet overblik over dine ressourcer og kravene.

Sidst opdateret 22. juni 2023