Ved psykiske lidelser eller tilstande kan der være kognitive vanskeligheder af mildere eller sværere karakter. Nedenfor har jeg oplistet fire psykiske lidelser eller tilstanden hvor der ofte ses kognitive vanskeligheder som del af symptombilledet.

  • Depression: Nedsat mentalt tempo, reduceret spændvidde, forstyrret opmærksomhed, svækket overblik samt vanskeligheder ved problemløsning ses ofte hos den der lider af en depression. I takt med at depressionen klinger af, vil de kogntive vanskligheder typisk forsvinde igen. Det kan ske med nogle månders forsinkelse i forhold til de øvrige symptomer. Ved gentagne depressionen er der dog risiko for at de kognitive forandringer får en mere varig karakter.
  • Bipolar affektiv sindslidelse: I den hypomane fase opleves der forhøjet mentalt tempo, øget opmærsomhed og større overblik. Ved yderligere mani bliver det mentale tempo så højt at den øvrige tænkning fremstår usammenhængende for alle andre end personen selv.  
  • Stress: Mental udtrætning, der, jf. den kongitive pyramide (link), kan påvirke alle øvrige kognitive områder i mere eller mindre grad ses typisk ved stresstilstande. Ofte vil det give udslag i form af svingende eller reduceret hukommelse, koncentrationsbesvær og ubeslutsomhed.
  • Skizofreni: Ved skizofreni er det særligt vanskeligheder ved opmærksomhed, koncentration, indlæring og hukommelse samt de mentale styringsfunktioner der er udtalte.

Sidst opdateret 12. maj 2020